Có hai cách để vay ngân hàng: vay tín chấp hoặc vay qua thẻ tín dụng. Cả hai tùy chọn đều có ưu và nhược điểm cần lưu ý.

Quy trình tính lãi

Tiền lãi cho khoản vay được cộng dồn từ ngày đầu tiên của thỏa thuận và ngay lập tức trên toàn bộ số tiền vay. Ngay cả khi bạn không tiêu số tiền vay, trong một tháng, bạn sẽ phải thực hiện khoản thanh toán đầu tiên, một phần trong số đó sẽ dùng để trả lãi tích lũy.

Trên thẻ tín dụng, tiền lãi được tích lũy sau giao dịch ghi nợ đầu tiên và chỉ tính trên số tiền nợ. Ngoài ra, lãi suất cho vay tiêu dùng được tính theo cùng một tỷ lệ, bất kể tiền vay được chi tiêu như thế nào. Một số mức lãi suất có thể được áp dụng cho thẻ tín dụng cùng một lúc: một mức lãi suất dành cho mua hàng không dùng tiền mặt, một mức lãi suất khác cao hơn dành cho rút tiền mặt và chuyển khoản.

Lãi suất

Lãi suất vay tiêu dùng thường thấp hơn so với vay tín dụng. Đối với thẻ tín dụng, tỷ lệ cao hơn trung bình 10 điểm phần trăm và đối với rút tiền mặt và chuyển khoản, tỷ lệ này lên tới 50% mỗi năm và thậm chí cao hơn.

thủ tục trả nợ

Một khoản vay tiêu dùng phải được thanh toán đúng theo lịch trình: hàng tháng, trả góp bằng nhau. Ngoài ra, theo thỏa thuận với ngân hàng, khoản nợ có thể được hoàn trả toàn bộ hoặc một phần trước thời hạn mà không bị phạt và tính phí hoa hồng.

Tốt hơn là bạn nên trả hết nợ thẻ tín dụng trong thời gian được đưa ra để không phải trả lãi. Nếu bạn không đóng nợ đúng hạn, bạn sẽ phải thực hiện ít nhất các khoản thanh toán tối thiểu hàng tháng – thường là 3-5% số tiền nợ cộng với tiền lãi tích lũy.

Phí dịch vụ

Tín dụng tiêu dùng được phát hành và phục vụ miễn phí. Một khoản phí thường được tính cho việc phát hành và duy trì thẻ tín dụng.

Nhận tiền mặt

Tiền tín dụng cho khoản vay tiêu dùng được phát hành bằng tiền mặt tại quầy thu ngân của ngân hàng hoặc chuyển vào thẻ ghi nợ của người vay, từ đó có thể rút tiền tại máy ATM của ngân hàng mà không phải trả phí hoa hồng. Rút tiền mặt từ thẻ tín dụng không sinh lời: một khoản hoa hồng hầu như luôn được tính khi rút tiền từ thẻ tại máy ATM và bàn rút tiền. Ngoài ra, rút tiền mặt thường phải chịu lãi suất cao hơn và không thuộc thời hạn.

Cái nào dễ nhận hơn: khoản vay hay thẻ tín dụng?

Nhận thẻ tín dụng thường dễ dàng hơn nhận khoản vay cá nhân. Nói chung, các yêu cầu đối với người vay thẻ tín dụng ít nghiêm ngặt hơn và cần ít tài liệu hơn để đăng ký. Thông thường, hộ chiếu là đủ để nhận thẻ tín dụng với hạn mức nhỏ. Để đăng ký vay tiêu dùng, thông thường bạn cần xác nhận thu nhập bằng giấy xác nhận từ nơi làm việc hoặc trích quỹ hưu trí.